Novadpētniecība

Šķeltovas pagasta bibliotēkā  pieejamās novadpētniecības mapes:

  • Materiāli par Šķeltovas pagasta vēsturi: pagasta darbību, kultūru, sportu un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
  • Novada informatīvie izdevumi.
  • Materiāli par novadniekiem: dzejniekiem, literāro darbu autoriem, zinātniekiem, amatniekiem.
  • Mapes par reliģiju – pagasta teritorija ir 3 konfesijas (katoļticība, pareizticība, vecticība).
  • Šķeltovas pagasta bibliotēkas vēsture (lasāmi materiāli no dibināšanas dienas 1950. gada).
  • Mapes par Šķeltovas pamatskolas darbību (tagad pamatskola ir slēgta).
  • Bibliotēkā apkopoti fotoalbumi, kultūrvēsturiskie eksponāti.

Mapes pieejamas izmantošanai bibliotēkas lasītavā uz vietas.

Citi novadpētniecības resursi

Pasākums

        Foto: Ļ. Afanasjeva ( bibliotēkas vadītāja) Es arī tur biju - ēdu, dzēru, lustējos !!!👍