piektdiena, 2022. gada 30. decembris

trešdiena, 2022. gada 28. decembris

pirmdiena, 2022. gada 5. decembris

Lietotāju aptaujas "Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri" rezultāti

BIBLIO projektā (nodrošina Erasmus+ programma) izveidoto emuāru novērtējuma ietvaros tika apkopoti aptaujas rezultāti „Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri”. Projekts "Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com" realizēts ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas starpniecību laika periodā no 21. septembra līdz 30. novembrim. Projekta mērķis ir izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

2022. gadā no 7. novembra līdz 30. novembrim aptauju “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri” aizpildīja 124 respondenti, kas izvērtēja trīs Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuārus un to kvalitāti.

Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties ŠEIT.


 

Virtuālā izstāde

                                                             Mākslas izstāde


Autore: Ļ. Afanasjeva (Šķeltovas bibliotēkas bibliotekāre)

Aktualitātes decembra mēnesī

Datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma veids, temats

01.12. – 30.12.2022.

“Grāmata gaida savu lasītāju ”

Jauno grāmatu izstāde

05.12. – 30.12.2022.

“Lai balts zied Ziemassvētku laiks”

Tematiska izstāde

14.12.2022.

“Jauno Gadu sagaidot”

Radoša darbnīca

24.12.2022.

“Es ticu Ziemassvētku brīnumam”

Tematiskais pasākums

Izstāde

 LAI BALTS ZIEMASSVĒTKU LAIKS

Tematiska izstāde

Foto: Ļ.Afanasjeva (bibliotēkas vadītāja)

trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Projekts "Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com"

No 2022. gada 21. septembra līdz 30. novembrim Krāslavas novada centrālā bibliotēka BIBLIO projekta ietvaros, sadarbībā ar Data Media Group, Kultūras informācijas sistēmu centru, īstenoja jaunu projekta “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com” (atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma). Šī projekta mērķis bija izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas novada pagasti - Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas - tika iekļauti Krāslavas novadā, kā rezultātā minēto pagastu bibliotēkas tika pievienotas Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai. 

Katrai Krāslavas novada bibliotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savs emuārs un bibliotēku speciālistiem ir atbilstošas kompetences to uzturēšanā. Turpretī, iepriekš minēto Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku darbiniekiem nebija pieredzes darbam ar emuāriem. Tāpēc, lai izveidotu vienotu Krāslavas novada bibliotēku informatīvo tīklu, pastāvēja aktuāls jautājums par šo pagastu bibliotēku digitālo tēlu, sabiedrības informēšanas kanālu un bibliotekāru zināšanām un prasmēm, veidojot emuāra saturu blogspot.com.

Galvenās projekta aktivitātes ietilpa:

1. Izstrādāt projektu.

2. Veikt bibliotēku lietotāju aptauju un apkopot datus par bibliotēkas personīgo zīmolu un to popularizācijas svarīgumu, emuāra pieejamību un aktualitāti, vērtīgu un interesantu saturu lietotājiem pirms projekta realizācijas.

3. Izstrādāt mācību materiālu -  emuāru izveide, instrukcijas darbam ar emuāru.

4.  Pilnveidot 3 pagastu bibliotēku speciālistu zināšanu un prasmju, veidojot emuāra saturu blogspot.com (praktikumi).

5. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu bibliotēku emuārus, veidot efektīvu refleksiju.

6. Kvalitatīvi koordinēt un popularizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru vietņu saturu ilgtermiņā.

7. Publicēt un popularizēt projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas rezultātā: 

1. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar to  tagad visām Krāslavas novada bibliotēkām ir emuāri:

Grāveru pagasta bibliotēkas emuārs:
https://graverupbiblioteka.blogspot.com/


Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuārs:
https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/


Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuārs:
https://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/

2. Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku Facebook konti: 

Grāveru pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/graverupagastabiblioteka


Kastuļinas pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/kastulinaspagastabiblioteka/

Šķeltovas pagasta bibliotēkas Facebook konts:
https://www.facebook.com/skeltovaspagastabiblioteka/

3. Sniegtas zināšanas 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku bibliotekāriem darbā ar emuāru un Facebook praktikumos.

Aicinām sekot Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāriem un sociālajiem kontiem Facebook!

Ilona Cabule,

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

sistēmas administratore, idejas autore un projekta īstenotāja

ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris

pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Literatūras izstāde "ZIEDI MANA LATVIJA"

Literatūras izstāde skatāma no 14.11. līdz 25.11.2022. Šķeltovas pagasta bibliotēkā.

Foto: Ļ. Afanasjeva (Šķeltovas pagasta bibliotēkas bibliotekāre)


pirmdiena, 2022. gada 7. novembris

Aktualitātes novembra mēnesī

Datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma veids, temats

10.11. – 20.11.2022.

“Krucifiksi Šķeltovas pagastā”

Novadpētniecības izstāde

14.11. – 25.11.2022.

“Ziedi mana Latvija”

Literatūras izstāde

14.11. –25.11.2022.

“Zviedru rakstniecei Astrīdai Lingrenei ir 115”

Literatūras izstāde

10.11. – 30.11.2022.

“Sākam”

Jauno Latgales mākslinieku plenēra darbu izstāde

pirmdiena, 2022. gada 31. oktobris

Pasākums "Tiem, kam ..."

Šķeltovas tautas nama ansamblis "Kombinācija", deju grupa "Draiskuļi", teātra mīļi "Nu kū, laižom..." piedalījās pasākumā "Tiem, kam ...":

Foto: Ļ. Afanasjeva (Šķeltovas pagasta bibliotēkas bibliotekāre)

piektdiena, 2022. gada 7. oktobris

Rudens izstāde "Zemes - mātes dāvanas"

 

Aktualitātes oktobra mēnesī

 

Datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma veids, temats

05.10. – 15.10.2022.

“Mūsdienu prozas meistare”

Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstniecei Ingai Ābelei – 50

06.10. – 16.10.2022.

“Jauno grāmatu apskats”

Literatūras izstāde

03.10. 31.10.2022.

“Zemes – Mātes dāvanas”

Rudens izstāde

14.10. – 24.10.2022.

“100 radošas idejas”

Tematiskā izstāde

Pasākums

        Foto: Ļ. Afanasjeva ( bibliotēkas vadītāja) Es arī tur biju - ēdu, dzēru, lustējos !!!👍